מחשבות על אלוהות

מחשבות על אלוהות

אני, אדם פשוט אני, אין לי שום השכלה פילוסופית או רקע מתאים. אבל! מתעניין, קורא, לומד.

נושא האלוהות הנו נושא מטריד אנשים רבים לאורך כל ההיסטוריה. מספיק, לשם דוגמה, לספור את מספר התכתובות בנושא זה בפורומים השונים של הגות ומחשבה. גם אותי הנושא הטריד ומטריד.

חומר רב נכתב בעניין, הוכחות פילוסופיות על קיומו של אלוהים והוכחות אחרות על אי- קיומו. מעניין לציין כי מספר ההוכחות לכל טענה דומה....

בהתאם, קראתי קצת על הנושא, והשקעתי מעט מחשבה. ובאתר זה מובאים פירות מחשבתי. חושבני שיש במאמרים כאן מספר רעיונות ונקודות השקפה אשר מציעים גישה אשר עבודות העבר הגדולות לא כיסו באופן המכוסה כאן.

אני הראשון להודות כי מעט מאוד מהנאמר באתר זה מקורי. רובו מתבסס על דברי אחרים, ובראשם, מורי ורבי פרופ' ישעיהו ליבוביץ. עם זאת, מבנה הטיעונים והגישה הנם שלי.

להערות, הארות, תגובות, קללות ובקבוקי יין, אשמח אם תכתבו לי